UTSTÄLLNINGAR

av Monica Sand

KONST&VETENSKAP


SPÅR text

"Passage" Forum Galleri, Stockholm-94

"GL4" and "GL3" Forum Galleri, Stockholm-94 "Blå" Ars Nova Galleri, Göteborg-95

"Platsen" Kulturhuset, Stockholm-95

"Vingar" och "Blå" Konstmuseet Underjordiska Konstlabyrinten, Kalmar

"Skuggor med ljus" Container, Röda Sten, Göteborg sommar 2000