CV MONICA SAND


Monica Sand

Språkkunskaper: engelska, franska, lite tyska och italienska

Utbildning:
1980 examen. Mellanstadielärare, Göteborgs universitet 120 p.
1977-78 Kursverksamhetens, KVs konstskola, Göteborg 1 år
1985-91 Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, Inredningsarkitektur, Göteborg 158 p.
1994 Bildbehandling på dator, Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg 8 p.
2000-01 Italienska orienteringskurs, Göteborgs universitet 10 p
2003Konst och Nya Media, Remote Experience, Konsthögskolan, Stockholm, 10 p.

Kurser inom forskarutbildning, Arkitekturskolan, KTH 2004-08
2004 Filosofisk estetik, Stockholms universitet, 10 p.
2004 Forskningsmetodik, 5 p.
2005 Writing Architecture, 5p. vt 2005
2007 ”Deleuze och feminism, med filosofen Elizabeth Grosz, Australien, Senter för Kvinne og Kjønnsforskning, Universitetet, Bergen, 2p.

Anställningar:
2004-2008 Excellenstjänst, doktorandtjänst för konstnärligt forskningsprojekt
Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Sthlm 1.2-2004-sept 2008

1992 CERN (European Organization of Nuclear Research) internationellt partikelfysiklaboratorium, Genève, Schweiz,
arbete med skulptur och utställningar, Microcosm-museet, hösten

Utnämning:
1999 Teknologie hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola

Konstnärlig verksamhet

Hemsida: http://web.comhem.se/monicasand/

Pågående konstnärligt forskningsprojekt
2004-2008 Konsten att gunga – falla ur rytmen och aktivera mellanrum
Arkitekturskolan, KTH, excellenstjänst.

Kommande konstprojekt:
2008 Visualization of Concept Driven Topologies           
Accuracy&Aesthetics, Vienna VA, USA
Inbjuden att delta i projekt där konstnärer och forskare från olika områden i gemensamma workshops producerar och gestaltar komplexa system. Vandringsutställning. http://contextdriventopologies.org/index.html

2008 Hur fungerar mellanrum?
Obestämda utrymmens funktion och användning i stadsrummet - en ljudjämförelse mellan Stockholm och Birmingham (se ansökan)

Genomförda installationer, utställningar och projekt

Separatutställningar:
Kan gravitationen upphävas?
2003 Jordbunden, Installation, Galleri Passagen, Linköping
2002 Gunga i bro, dansperformance, 43 meter hög gunga i Älvsbrogsbron i Göteborgs hamn

Kisel
1999 Nya Former, Villagymnastiken i Brunnnsparken, Ronneby
1997-98 Göteborgs Konstmuseum
1997 parallella utställningar på Galleri RIX och universitet, Linköping

Passerat Ljus:
1996 Att fånga ljus-ett spårarbete Kalmar Konstmuseum, Underjordiska Konstlabyrinten
1995 Inträde Installation på utbildningsmässa, Sollentunamässan
1995 Passerat Ljus, ljuspassager, Galleri ARS NOVA, Göteborg
1994 SPÅR, ljusinstallationer med material från CERN, Forum Galleri, Stockholm
1992 Guides Lumières Installation med 7 ljusledare och film, i amfieteatern Svenska Paviljongen, Världsutställningen, Sevilla 1992.

           
Grupputställningar:

2006 Site-specific crime, film av Anders Morsén, Jenny Wiklund, Monica Sand,
AKAD på Malmö Konsthall (material från kursen Writing Architecture) 21 jan-8 feb

2003 Kan gravitationen upphävas? gunginstallation med projektioner i Visuella fenomen-fysikaliska aspekter, Skulpturens Hus, Vinterviken

2001-2003 Maxwells’s field, installation med 30 vita lådor och ljusmaterial inom projektet som förändrades på varje plats (inom projektet Signatures of the Invisible)
2001 Atlantis Gallery, London
2001 Complesso del Vittoriano, Rom,
2002 D´art Contemporain, Genève
2002 Gulbenkian Gallery, Lissabon
2003. PS1, New York

2000 Skuggor med ljus, ljusinstallation i Container Röda Sten, Göteborg

Konstprojekt:
2002-2004 Mellan Gravitation och Tyndlöshet
konstnärliga experiment, http://zerogravity-art.nu

1995-2000 Myon, konst och vetenskapsprojekt:
1998 Kosmisk strålning pågår /Muon, Kulturhuvudstad 98, Gaskyrkan, Gamla Gasverket, Värtahamnen, Stockholm

1999-2000 Fysikens Rum, Lindstedtsväg 31,KTH, Stockholm           
Myon-installation i centrum för programverksamhet, bland annat Myonspin och Nivåer
http://web.comhem.se/monicasand/actingphysics/fysikensrum.htm

1996-2000 Kisel, studier av ett grundämne i samarbete med forskare, Linköpings universitet

1992-2000 Att fånga ljus – ett spårarbete
Installationer byggda av ljusledande och våglängdsskiftande material från CERN

Deltagande i projekt:
2000-2003 Signatures of the Invisible, samarbete mellan CERN (European Center for Nuclear Research), Genève, London Institute och elva inbjudna europeiska konstnärer

Uppdrag:
2000 Kiselfönster, IFM, Linköpings universitet

2000 Bilder av kaos, Bäckaskog slott, Nobelstiftelsen och Linköpings universitet

1999-2003 Vandringspris för Teknikåttan, 11 universitet i Sverige

1996 Ljusorgel, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
skulptur av 16 ’orgelpipor’ av mässing, glasrör och myondetektorer.

1995 Grön passage och Blå Gestalter Hulebäcksskolan, Mölnlycke, tävling,
Installationer med ljusledande material, scintillatorer och våglängdsskiftare
                         
1992 Traces de Gargamelle, skulptur byggd av delar från den nedmonterade bubbelkammaren, Gargamelle, CERNs museigård, Microcosm

Andra samarbeten:
1995 Platsen Kulturhuset, Stockholm 29/3
dans: Per Jonsson, musik: Marie Samuelsson, ljus: Ellen Ruge

med Marie Aschenheim
1991 Isolation: Lanskapsskulptur och film, Konsthallen, Göteborg
1990 Placering av material, Galleri Grad, Göteborg
1990 Ingenmansland  film med dansare i installationen, Galleri Grad

Från Indien till Mars
1991Konsthallen Göteborg 1991
1991 Konsthall Alka Linköping

Ett manifest
Café Norrlands Nation 1991
ljus: Charlie Åström

Inköp objekt:                       
1994 Statens Konstråd, GL 1, ljusledare placerad i Nya Fysikhuset, Linköping 1994
1997 Linköpings kommun, Kiselobjekt placerade på Campus Norrköping 1997
1998 Göteborgs kulturnämnd
1994 privat inköp: två ljusledare

Urval av föreläsningar, publikationer, konferenser och seminarier

2008 Produktion av andra rum och platser, TeaterCentrum 25/2-08
2007 In-Between – Space, Experience and Concept, University Central England 28/2
och Birmingham University 1/3
2005 Konsten att gunga - en fallstudie. White Arkitekters årsmöte 22 april, Linköping
2004 Hur blir representationer verklighet? Filosofiska Fragment, INDEK, KTH 29/4 2003 Kemikontorets årsmöte 20/5
2002 Spelplan Stockholm, Kulturhuset 29/9
2002 Myon spin ArtSci2002, New York 6-8/12
2002 Can gravitation be cancelled Nada symposium Gulbenkian Gallery, Lissabon 8/11 
2001 Konst och vetenskap Vision, Mälardalens högskola, Eskilstuna 7/11
1999 Promoveringssföreläsning, Chalmers, Göteborg
1998 Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholm 3/6
1998 Chalmers Arkitektur under vetenskapsfestivalen 7/5

Paneldebatt:
2004 Models in Science and Art” Nobelstiftelsen 24/8-04 moderator: Svante Lindqvist
2007 Om det offentliga rummet i Marabouparkens annex, Sundbyberg 24/1 moderator: Peder Alton
2000 Sparks event, London 11/9 moderator: Sian Ede

Samtal:
2005 ARKUS, Arkitekternas forum för forskning och utbildning, om konstnärlig forskning 17/2

2003 Science as Art Polarforskningssekretariatet, Abisko 17-20/3

Radio:
2007 Filosofiska rummet: ”Medvetandets gränser” Martin Ingvar, hjärnforskare vid
Karolinska Institutet, Bengt Gustafsson, astronom vid Uppsala universitet och Monica Sand, konstnär och doktorand på KTH, 6/5

Konferenspresentationer med publikationer:
2007 Agera fysik – organisera utrymme, professionella kroppar och experiment
Tema Teknik och samhälle, Linköping 31/5
och
2007 Inter - Internationell kulturkonferens, ACSIS, Norrköping 11-13 juni
publikation: http://www.ep.liu.se/ecp/025/056/index.html

2006 Mellanrummets möjligheter, temaserie Kritik: Nada, KTH, 20/4  

2005 Repetition - a swing experiment in a bridge – Difference.
CongressCATH  on The Ethics and Politics of Virtuality and Indexicality,
AHRB Centre for Cultural Analysis, Theory and History, University of Leeds, Great Britain, 30 juni-3 juli

2005 Konsten att gunga, om repetition och upprepning.
Kulturstudier i Sverige: nationell forskarkonferens ACSIS, Norrköping 13-15 juni
publikation: http://www.ep.liu.se/ecp/015/074/index.html

2005 Space-Time in Reality/Relativity and Machines as Expanded Bodies
Xakt-seminarie, Arkitekturskolan, KTH 17-18 mars

2004 Producera kunskap i ett Möjlighetsrum M.Sand, L. Borgnon, S. Josephsson
Högskoleverkets kvalitetskonferens, konstnärlig forskning, Jönköping 26-28 okt

2004 Troubling Identity in the Fitting Room, L.Borgnon, M.Sand, S. Josephsson
Reconceptualizing Early Childhood Education Conference, international Oslo University 24-28 maj

medarbetare i organisation och vetenskapligt råd:
2006 Conference Nordic and International Urban Morphology 3-5 sep-06 på KTH i samarbete med Urban Network of Urban Morpology

forskningsinformation:
2007 utskick och websida, Arkitekturskolan vt

urval media:
2002 Kulturnyheterna, VästNytt 4/5
2001 Partek Magazine nr 9
2001 Signatures of the Invisible BBC Night Waves 27/2
2000 Art and Science Physics World nr 6
2000 LUMA nr 9
1999 KTH-nytt nr 9
1999 Resande i astronomi, mot framtiden TV, Utbildningsradion
1998 Nova augusti
1998 ABC augusti
1998 Vetenskapens Värld  juni
1998 Myonsång, Kosmisk Strålning Carpe Scienetiam nr 2
1997 Kisel Naturvetenskap och Teknik nr 5
1997 Young Art Young Science, IFM Linköpings universitet
Populärvetenskap: Kisel i konsten s 347 ur
Jordens grundämnen och deras upptäckt av Per Enghag 2000

Publikationer:

kommande:
2008 Konsten att gunga – falla ur rytmen och aktivera mellanrum
konstnärligt forskningsprojekt, doktorsavhandling, ABE-skolan, KTH, Stockholm (disputation sept 2008) bokförlag Axlbooks, Stockholm

utställningskataloger:
2003 Visuella fenomen – fysikaliska aspekter
Utställningskatalog Skulpturens Hus
medförfattare: Åsa Andersson Brom, Dag Birkeland, Mikael Pauli, Christian Partos,
Henrich Muellner, Smartstudio, Per Svensson

2001 Signatures of the Invisible
Utställningskatalog, medförfattare: Roger Ackling, Jerome Basserode, Michael Benson, John Berger, Sylvie Blocher, Robert Cailliau, Neil Calder, Richard Deacon, Michael Doser, Patrick Hughes, Maurice Jacob, Luciana Maiani, Ken McMullen, Tim O´Riley, Paola Pivi, John March Russel, Bartolomeu dos Santos, Ian Sexton

1999 Fysikens Rum / Acting Physics
Projektkatalog, medförfattare: Maria Küchen, Gun Lund, Lars Persson, Marie Samuelsson

1999-2002 Teknikåttan broschyrer

1998 Muon / Kosmisk Strålning Pågår
Utställningskatalog medförfattare: Patrick Bjurström, Maria Küchen (Gummesson), Frans Lettenström, Linda Petersdottir, Marie Samuelsson

1997 Om konst och vetenskap
medförfattare: Karl-Fredrik Berggren

1997 Kisel / Silicon
Utställningskatalog medförfattare: Fredrik Owman

1994 Spår / Traces
Utställningskatalog medförfattare: Sten Hellman

1991 Från Indien till Mars
utställningskatalog medförfattare: Marie Aschenheim

Stipendier och bidrag

Från Indien till Mars:
1991 Olof&Caroline Wijks fond                                               
1991 Theodor & Hanne Mannheimers fond                                        

Resestipendium till CERN, Genève:
1992 Anna Ahrenbergs fond                                               

Spår och Passerat Ljus:
1993 Theodor & Hanne Mannheimers fond                                   
1994 Anna Ahrenbergs fond                                               
1994 Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond                         
1994 Naturvetenskapliga forskningsrådet                                   
1994 Längmanska kulturfonden                                               
1994 Otto & Charlotte Mannheimers fond          

Kisel:
1995 Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond                         
1996 Göteborgs Stads kulturstipendium                                     
1996 Längmanska Kulturfonden                                                
1996 Theodor &Hanne Mannheimers fond                                     
1996 Naturvetenskapliga Forskningsrådet                                     
1996 Knut & Alice Wallenbergs datorutrustning à                                    

Kosmisk strålning pågår:
1997 Forskningsrådsnämnden (FRN)                                               
1997 Konstnärsnämnden                                                
1997 Längmanska Kulturfonden                                               
1998 Anna Ahrenbergs fond                                                
1998 Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR)                                   
1998 Organisationen för Kulturhuvudstad 98                                   
1998 Riksbankens Jubileumsfond                                               
1998 Knut &Alice Wallenbergs stiftelse för elektronik                       

Fysiken Rum
1999 Framtidens Kultur                                                
1999 Forskningsrådsnämnden (FRN)                                               
1999 Riksbankens Jubileumsfond                                               
1999 Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR)                                     
1999 Teknikvetenskapliga Forskningsrådet (TFR)                                   
2000 Kungl Tekniska Högskolan                                               

Glasobjekt
1999 Estrid Ericssons stiftelse                                               

Kaos
2000 Linköpings universitet                                                 

Vätskor som leder ljus
2000 BUS                                                             
2001 Längmanska Kulturfonden                                               

Gungor:
2002 Estrid Ericsson stiftelse                                               

Resestipendier:
2005 Marocko, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse                                   
2005 Bradford, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse                       
2006 CERN, Genève, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse                       
2007 Birmingham, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse                       

Hur fungerar mellanrum?
2007 Stockholms Byggnadsförenings Doktorandstipendium