UTSTÄLLNINGAR

av Monica Sand

TEMA KONST & FYSIK


QUANTUM BALLISTIC TRANSPORT

Videon QBT har framställts vid Nationellt Superdator Centrum och Institutionen för Fysik och Mätteknik vid Linköpings Tekniska högskola. Projektledare var professor Karl-Fredrik Berggren.
Videon är en visualisering av kvantmekaniska strömmar och laddningsfördelningar i mikrokosmos. I kvantfysikens värld uppträder en partikel både som partikel och våg. Det exempel vi tittar på här handlar om elektrisk ström och laddning i ett mycket litet ledningskors, ett kvantkors som tillverkats i halvledande material ("kvantchips"). De elektriska ledningarna är så tunna och kalla att de elektroner som bildar den elektriska strömmen inte uppför sej som vanliga punktformiga laddningar. I stället uppför de sej ungefär som ljusvågor som kan utsläcka eller förstärka varandra.

Den fortlöpande miniatyriseringen av elektroniska komponenter och alltmer tätpackade chips innebär att fenomen av detta slag kan bli ett inslag i morgondagens elektronik. Den grundläggande matematiska modellen är tämligen livlös och det är i det närmaste omöjligt att förutse den kraftiga virvelbildning som videon visar. En tabell av siffror är inte heller särskilt upplysande. Det är först när vi gör en sekvens av bilder som fysiken kommer till liv. En animering kan visa hur strömvirvlarna dansar runt då vi ändrar på yttre förhållanden som energi eller spänning.

Jag har använt videon i 2 olika konstinstallationer:
Guides Lumieres" I svenska paviljongen i Sevilla under världsutställningen 1992 och "Inträde" på en utbildningsmässa i Sollentunamässan 1995.

I Sevilla använde jag videon som en rörlig fond till stillastående aktörer. Aktörerna var 7 ljusledare från CERN (partikelfysiklab. i Geneve). Ljusledare är instrument som används för att leda ljus i experiment inom partikelfysik. De består av akrylglas som ibland är uppslitsat och värmeböjt för att få en gränsyta där ljuset reflekteras och leds till PM-rör där ljusstyrkan kan mätas.
I Sollentuna staplades 8 videoapparater som en port att gå in i genom och vid gångens slut möttes man av ett svart altarskåp med storbild av videon och 2 ljusledare som väktare framför.

Videosekvensen i "tittskåpet" visar sannolikheten för var en elektron befinner sej i kvantkorset vid olika energi.
Röd=stor sannolik närvaro.
Videosekvensen i portalen visar ett sannolikt flöde (=hastighet) av elektronen vid olika energi.
Olika färger = olika hastighet. .